top of page

Avís Legal

Dret d'accés i rectificació

D'acord amb la Llei de Protecció de Dades de 6 de gener de 1978, tens dret a accedir i rectificar les dades personals que et concerneixen. Si tu  Si voleu exercir aquest dret, simplement poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic ( contact@asso-animaction.fr )
o per correu a  :

Lloc web d'Anim'@ction:  https://anim-action.wixsite.com/website
Senyor Nicolau  BONNAVOINE
8  rue Sainte Quitterie 31220 CAZERES SUR GARONNE

Propietat intel · lectual

Tot el lloc està protegit per la legislació francesa i internacional  relacionades amb la propietat intel·lectual. Tots els drets d'autor són  reservat, fins i tot per a documents que es poden descarregar. tots els textos,  gràfics, icones, fotografies, plànols, logotips, vídeos, sons, marques (…) i  de manera més general tots els elements que componen el lloc i el mateix lloc  no pot, d'acord amb l'article L122-4 del Codi de la Propietat  Intel·lectual, ser objecte de qualsevol representació o reproducció,
total o parcialment, en qualsevol mitjà, sense autorització  expressa i prèvia.

L'incompliment d'aquesta prohibició constitueix un acte de falsificació que pot  incórrer en la responsabilitat civil i/o penal del seu autor. asso-animation.fr  o Anim'@ction  »Es reserva el dret d'emprendre accions legals contra qualsevol  persona que no respecta aquesta prohibició.

Així mateix, queda totalment prohibit utilitzar o reproduir el nom "  asso-animation.fr  o Anim'@ction  » i/o el seu logotip, sols o associats, a qualsevol títol i en qualsevol mitjà sense el consentiment previ per escrit.

Responsabilitat d'asso-animaction.fr o Anim'@ction

La informació comunicada al lloc es proporciona únicament a títol informatiu, no té caràcter contractual i no pot comprometre'n la responsabilitat.  d'Anim'@ction. Es poden modificar o actualitzar sense previ avís. Anim'@ction també es reserva el dret, en qualsevol moment i sense previ avís, a realitzar millores i/o modificacions al lloc.

Anim'@ction no es fa responsable de:

Danys de qualsevol tipus, directes o indirectes, derivats de l'ús del lloc web asso-animaction.fr i, en particular, qualsevol pèrdua d'explotació, pèrdues financeres o comercials, pèrdua de programes i/o dades en particular en la informació de l'usuari del lloc asso-animation.fr.
Danys de qualsevol tipus, directes o indirectes, derivats del contingut i/o ús de llocs web enllaçats al lloc web asso-animaction.fr o als quals els usuaris puguin tenir accés a través del lloc web asso-animaction.fr.
Impossibilitat d'accedir al lloc  https://anim-action.wixsite.com/website  i/o a un dels llocs web enllaçats amb ell.
Omissions i/o errors que pugui contenir el lloc.

Usuaris

L'usuari d'aquest lloc es fa responsable dels danys de qualsevol naturalesa, materials o  immaterial, directa o indirecta, causada a qualsevol tercer com a conseqüència de l'ús  o l'explotació il·lícita del propi lloc asso-animaction.fr i/o d'un  dels seus elements, independentment de la causa i el lloc d'ocurrència d'aquests  danys i perjudicis, i garanteix asso-animaction.fr davant les conseqüències de les queixes o  accions de les quals podria, com a conseqüència, ser objecte.

L'usuari del lloc asso-animaction.fr renuncia a exercir qualsevol recurs contra asso-animaction.fr
en cas de procediments judicials iniciats per un tercer contra ell com a conseqüència de  l'ús i/o explotació il·lícits del lloc  https://anim-action.wixsite.com/website  .

Realització de la web

Nicolas BONNAVOINE sota Wix

Amfitrió:

Wix.com Inc.

Adreça: 500  Terry A Francois Blvd  San Francisco, CA 94158

bottom of page